Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Grönmark ja Jenni Huhtapelto (varalla Jouni Nylund).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 29.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Jenni Huhtapelto (varalla Jouni Nylund).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 29.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.