Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Talouden toteutuma 1.1.-28.2.2019

PRIDno-2019-1466

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Alkuvuoden maksutuotot ovat olleet tavanomaista suuremmat johtuen siitä, että rakennusvalvontayksikössä on Lupapisteen käyttöönoton vuoksi työstetty vanhat paperiluvat valmiiksi.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 3,8 % viime vuodesta, sillä rakennusvalvontaan ja ympäristö- ja terveysvalvontaan on palkattu määräaikaista henkilöstöä, jotta yksiköiden kehityshankkeet voidaan toteuttaa ja asiakkaiden lisääntynyt palvelutarve saadaan tyydytettyä. Tämän vuoden aikana henkilöstökulut tulevat muutenkin nousemaan johtuen työehtosopimusten mukaisesta palkkakustannusten noususta. Nämä muutokset on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan alkuvuoden talouden toteutuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.