Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan tilinpäätös 2018

PRIDno-2019-902

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousyksikön 14.1.2019 lähettämän kirjeen mukaan toimialojen tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä oma osuutensa tilinpäätös- ja toimintakertomukseen vuodelta 2018. Tarkastuslautakunnan tulee käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedot 2018 tarkastustoimen osalta.

Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 ovat esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkastustoimen osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkastustoimen osalta.

Valmistelija

Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kaikki tilinpäätösaineisto tulee saattaa myös toimialan lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsittelyyn. Sivistystoimialan tilinpäätösaineisto on toimitettu talousyksikölle esitetyn aikataulun mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sivistystoimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kaikki tilinpäätösaineisto tulee saattaa myös toimialan lautakunnan käsittelyyn. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan tilinpäätösaineisto vuodelta 2018 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.