Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Puska ja Tiina Rinne (varalla Sanna Grönmark).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.5.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Puska ja Tiina Rinne (varalla Sanna Grönmark).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.5.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.