Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ruoka hävikistä hyötykäyttöön, lausunto valtuustoaloitteesta

PRIDno-2019-2341

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Henna Kyhä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Suomessa kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa vuosittain roskiin 12G-160 miljoonaa kiloa, joka vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Henkeä kohti tuotamme kotitalouksissa noin 23 kiloa ruokahävikkiä vuodessa.

Roskiin joutuvan ruoan osuuden vähentäminen on tärkeää, sillä ylimääräinen ruokatuotanto rasittaa ympäristöä monella tavalla. lisäksi se on moraalitonta maailmassa, jossa suuri osa ihmistä elää puutteellisesti tai näkee suoranaisestinälkää.

Esitän, että Porissa kehitettäisiin ruokakierrätystä ottamalla käyttöön ns. ruokahävikkikaappeja. Satakunnassa Raumalla on pilotoitu menestyksekkäästi ruokahävikkikaappia. Raumalla ruokakierrätyspiste toimii kirjastossa. Myös mm. Kotkassa, Helsingissä, Seinäjoella ja Kouvolassa on käytössä vastaavanlaisia ruokakierrätyspisteitä.

Ruokakierrätyksen idea on, että kuka tahansa voi tuoda kotona valmistettuja ruokia, tuoreita elintarvikkeita, pakasteita, kaupan elintarvikkeita jne. ruokahävikkikaappiin. Vastaavasti elintarvikkeita ja ruokaa voi ottaa maksutta omantunnon ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi lomakauden ja matkojen koittaessa haaskauksen ja pilaantumisen sijasta ruokaa voi näin kierrättää hyötykäyttöön. Hävikkikaappeihin voidaan hankkia elintarvikkeita myös paikallisista ruokakaupoista.

Kotiruoan, tuoretuotteiden ja elintarvikkeiden kierrätys on mahdollista, sillä kansalliset ruokaturvallisuusmääräykset ja valvontavelvoitteet eivät koske lahjana tai avustustarkoituksella annettua ruokaa. Kierrätysruokien ja elintarvikkeiden syönti on omalla vastuulla kokonaisuudessaan.

Edellä olevaan viitaten esitän, että Porissa kehitetään ruokahävikkiä ottamalla käyttöön ruokahävikkikaappeja."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historitiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon.

Aloitteessa on kuvailtu kotitalouksien ruokahävikin vähentämistä ruokahävikkikaapeilla, joihin yksityishenkilöillä olisi mahdollista lahjoittaa ruokaa. Tällaista yhteisössä toimivaa elintarvikekaappia ei katsota kuuluvaksi säännöllisen elintarvikevalvonnan piiriin. Toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista, vaan pikemminkin rinnastettavissa yksityistalouteen liittyväksi ruokien säilyttämiseksi. Koska hävikkikaappi tulee olemaan valvonnan ulkopuolella, edellyttää sen käyttö erityistä vastuullisuutta ruuan tuojilta ja toiminnan koordinointia.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tietojen mukaan Porissa toimii ainakin yksi yhteinen jääkaappi hävikkikaapin toiminta-ajatuksella.  

Hyviksi havaittuja toimintatapoja hävikkikaappien toiminnassa ovat mm: 

 • Kaapin ylläpitäjän perehtyminen Ruokaviraston ruoka-aputoimintaohjeeseen (Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet 16035/2). 
 • Toiminnasta tehdään vapaamuotoinen tiedotus elintarvikevalvontaviranomaiselle.  
 • Kaapin läheisyydessä on tietoa lainsäädännön mukaisista allergeeneista, jotka tulee antaa elintarvikkeiden yhteydessä. 
 • Käyttäjille tarjotaan perustietoa elintarvikkeiden käsittelystä esimerkiksi ohjaamalla Ruokaviraston internet-sivuille. 
 • Kaapin ylläpitäjä huolehtii elintarvikelainsäädännön mukaisista säilytyslämpötiloista. 
 • Kaapin ylläpidon vastuut on kirjattu ylös esimerkiksi puhdistusten, varastokierron ja lämpötilojen seurannan osalta.
 • Elintarvikkeita lahjoittaneita pyydetään merkitsemään elintarvikkeen nimi, ainesosat, allergeenit sekä elintarvikkeen valmistus- ja tuontipäivät elintarvikkeen yhteyteen.
 • Elintarvikkeita lahjoittaville tarjotaan etikettejä tmv., joihin voidaan kirjata ja kiinnittää tiedot pakkaukseen.  
 • Kaapin yhteydessä tiedotetaan, että ruokaa voi hakea omalla vastuulla.  

Sen sijaan, jos toiminta muuttuu ruoka-aputoiminnaksi, tulee siitä tehdä elintarvikelain 23/2006 13.1 §:n mukainen elintarvikehuoneistoilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toiminta katsotaan ruoka-aputoiminnaksi, jos elintarvikkeita luovuttavat tahot ovat elintarvikealan toimijoita kuten maatilat, valmistajat, varastot, myymälät, suurtaloudet ja ravintolat. Tällöin vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on sekä ruokaa lahjoittavilla yrityksillä että ruokaa jakavilla hyväntekeväisyysjärjestöillä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.