Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Irtisanoutuminen rakennustarkastusinsinöörin virasta

PRIDno-2020-317

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi
  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Rakennusvalvontayksikössä työskentelevä rakennustarkastusinsinööri [peitetty] on irtisanonut virkasuhteensa päättymään 31.3.2020 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Avoimeksi jäävän viran nimikettä haetaan muutettavaksi ja täytettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää myöntää [peitetty] hänen anomansa eron rakennustarkastusinsinöörin virasta 1.4.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Irtisanoutunut henkilö, HR-yksikkö, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.