Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Tuovinen ja Jarno Joensuu (varalla Tiina Rinne).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Tuovinen ja Jarno Joensuu (varalla Tiina Rinne).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.