Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Nuorisovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 12.12.2019 § 271 lautakuntaedustajien valinnasta. Edustajat on vahvistettu kaupunginhallituksen kokouksessa 13.1.2020 § 15.

"Valittiin ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan edustajaksi Ella-​Mari Halminen ja varaedustajaksi Rasmus Lindfors."


Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kaava-asiat:

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2019  hyväksynyt 

  • Huvilaranta 68. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutoksen 609 1681, joka on päivätty 15.01.2020.

Kaava on lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.