Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 73 Tonttijaon muutoksen 8423 hyväksyminen osalle Tuorsniemen 28. kaupunginosan korttelia 5 (tontti 21), 11.12.2019
§ 74 Tonttijaon 8424 hyväksyminen Metallinkylän 45. kaupunginosan kortteliin 19 (tontit 1-3), 13.12.2019
§ 77 Tonttijaon 8411 hyväksyminen Finpyyn 81. kaupunginosan kortteliin 45 (tontti 3), 31.12.2019

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Eläinlääkintäyksikön päällikön viran hoitaminen, 02.01.2020
§ 33 Määräaikaisen palkanlisän myöntäminen, 27.11.2019
§ 34 Eläinlääkärien päivystyskorvaukset jouluna 2019, 18.12.2019

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
§ 1 Ympäristötarkastajan viransijaisuus ajalla 3.2.-31.7.2020, 09.01.2020
§ 54 Terveystarkastajan viransijaisuus ajalla 1.1.-29.2.2020, 18.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.