Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Jäteneuvontasuunnitelma vuodelle 2020 ja yhteenveto vuoden 2019 toteutuneesta neuvonnasta

PRIDno-2020-1411

Valmistelija

  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalla on sopimus jätelain 93 §:n mukaisen jäteneuvonnan järjestämisestä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Siikaisten ja Ulvilan kanssa. Yhteistyössä kuntien kanssa laaditaan vuosittain jäteneuvontasuunnitelma, jossa on määritelty jäteneuvonnan tavoitteet ja toimenpiteet toimintavuodelle. Edellisen vuoden toteutunut jäteneuvonta raportoidaan.

JäteVaakku 2020 -tiedotuslehti jaetaan koteihin 2.4.2020, painosmäärän ollessa 85 500 kappaletta. Siinä kerrotaan ajankohtaista tietoa seudun jätehuollosta ja jätteiden vastaanottopaikoista. Lisäksi tiedotetaan muun muassa kuntien omissa tiedotuslehdissä, verkkosivulla www.pori.fi/jateneuvonta sekä Jätevaakku Mustavaris -facebooksivulla.

Jäteneuvonta on tehnyt tiivistä yhteistyötä toimialan hallinnoiman CIRCWASTE-osahankkeen kanssa. Tämä yhteistyö jatkuu vuonna 2020. Hanke edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Yhteisiä tehtäviä ovat muun muassa asukkaille toteutettavat yleisötapahtumat, luentosarjat ja kampanjat, joissa teemana on jätteen synnyn ehkäisy ja jätteen vähentäminen.

Kompostointipuistossa vieraili vuoden 2019 aikana opastetuissa tapahtumissa ja päivystysiltoina noin 850 kävijää, joista 600 oli koululaisia. Toiminta kompostointipuistossa jatkuu aktiivisena myös vuonna 2020. Siivoustalkoissa kerättiin keväällä 2019 roskia yleisiltä alueilta. Talkoisissa oli lähes 2 700 osallistujaa, joista 2 450 oli lapsia ja nuoria. Siivoustalkoot toteutetaan myös keväällä 2020, yhteistyössä CIRCWASTE-osahankkeen kanssa. 

Vuoden 2019 aikana yli 9 asunnon kiinteistöillä siirryttiin energiajätteen keräyksestä muovipakkausten keräämiseen. Muutos jatkuu syksyllä 2020 koulujen osalta ja viimeistään vuoden 2021 alusta myös muun kuntien harjoittaman hallinto- ja palvelutoiminnan tulee siirtyä muovipakkausten keräyksen piiriin. Muutoksista tiedottamiseen ja koulujen ja muun kuntien toiminnan neuvontaan on varattu määräaikaista lisähenkilöresurssia. Muovipakkausten lajittelun aloittamisella toteutetaan valtakunnallista tavoitetta kierrätyksen lisäämiseksi.

Yleisötapahtumien, luentosarjojen ja muun muassa kouluvierailuiden osalta keväälle 2020 tulee muutoksi koronatilanteen takia. Tapahtumat ja luennot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 jäteneuvontasuunnitelman ja vuonna 2019 toteutuneen jäteneuvonnan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Siikaisten kunta, Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.