Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden toteuttaminen vuonna 2019

PRIDno-2019-1105

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupungilla on viisi osahanketta valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa. Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä 1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii osahankkeiden ohjausryhmänä. Hankkeen vuosiraportit toimitetaan komissiolle, joka edellyttää että vuosiraportit on vietävä myös virallisesti Porin kaupunginhallituksen tietoon.


Satakunnan osaamis- ja neuvontaverkosto Luuppi (osahanke C.11)

Vuonna 2019 osahanke Luupissa työskenteli projektikoordinaattorin lisäksi projektityöntekijä, joiden työtehtävät keskittyivät julkisiin vihreisiin hankintoihin ja yhteiskäytön- ja lainaamisen osa-alueiden edistämiseen. Osahankkeessa tehtävä kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen keskittyvä ympäristökasvatuspolku vuosiluokittaisine vierailukohteineen (https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku) saatiin valmiiksi. Ympäristökasvatuspolku on osa 22.1.2019 julkistettua Intopolkua, joka kokoaa yhteen kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia oppimissisältöjä päiväkoti- ja kouluryhmille aina varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen. 

Vuoden 2019 aloitti PSYLin lukiossa järjestetty kiertotalouspaneeli (14.1.), jota pystyi seuraamaan etäyhteyden välityksellä.  Maaliskuussa Otsolan kansalaisopistossa järjestettiin yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa luentosarja ajankohtaisista jätehuollon asioista. 1.3. kerrottiin muovipakkausten lajittelusta ja 15.3. pureuduttiin vaarallisten jätteiden, ja erityisesti lääkkeiden, käsittelyyn ja hävittämiseen kotitalouksissa. Luento oli osa Vaarallisen jätteen valtakunnallista kampanjaa (25.2.–17.3.), johon sisältyi lisäksi juttu JäteVaakussa ja Satakunnan Viikon lehtiliitteessä (11.9.) vaarallisista jätteistä.

Hanke osallistui keväällä 2019 Vaarallisen jätteen valtakunnalliseen kampanjaan (25.2–17.3.), Nuukuusviikkoon (vko 16 huhtikuussa, 16.–22.4.) sekä Let’s clean up Europe (1.3.–30.6.2019): Porin seutu puhtaaksi, lähiluonnon siivouskampanjaan (15.–28.4.) yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa.

Keväällä tehtiin paljon ympäristökasvatuksen parissa. Huhtikuussa pidettiin (17.4.) PSYLin lukiossa hyvinvointitapahtuma, jossa pelattiin työpajoissa Pallon paras ruoka ja jäte-Alias – pelejä. Noormarkun yhtenäiskoulun ympäristö- ja kierrätyspäivillä puolestaan toukokuussa (15.5.) pidettiin työpajat muovista ja Porin seudun jäteneuvonta opetti kierrätystä. Hanke tarjosi myös pientaloalueiden kompostointiin liittyvään opinnäytetyöhön liittyen vierailut Kompostointipuistoon Enäjärven koulun 1.-luokan oppilaille (15.5.). Asukkaille järjestettiin retki luodoille (5.6.) tutustumaan Kompostointipuistoon. 

Kesäkuussa hanke osallistui Maailmanjalotus hankkeen kiertotalousmatkalle maata pitkin matkustaen. Matka alkoi tutustumisella Keravan kiertotalouskeskukseen ja jatkui laivalla ja junalla kohti Ruotsin ja Hollannin kiertotalousinnovaatioita. 

Syksyn aloitti Muovin Matka -näyttelyn avajaiset Luontotalo Arkissa (8.8.). Näyttely koottiin yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa. Näyttely oli esillä 8.8.–6.10. Luontotalo Arkin ilmaisena näyttelynä ja siellä kävi noin 3 000 kävijää, joista 800 tutustui näyttelyyn ohjatusti. Syksyllä hanke teki lisää ympäristökasvatusta, kun uusi Itätuulen oppimiskeskus avasi ovensa ja vedimme 360 koululaiselle yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa työpajat jätteen vähentämisestä ja kierrätyksen tavoitteista Porin vähäjätteisimmäksi pyrkivässä koulussa.

Ruokahävikin vähentämiseen liittyen järjestettiin jälleen yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan ja Porin Palveluliikelaitoksen kanssa valtakunnallisella Hävikkiviikolla (9.-13.9.) kampanja ruokahävikin vähentämiseksi Porin kouluissa. Ruokahävikki oli erityisen ajankohtainen, sillä teemana vuonna 2019 oli hävikkiruoan ilmastovaikutukset. Tänä vuonna yhteistyötä tehtiin myös PSYLin oppilaan, maineikkaan nuoren vloggarin Anna Erikan kanssa. Hän sai tuoda vapaasti nuorten äänen esille ruokahävikistä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Oppilasta kohti lautasilta päätyi ruokaa roskiin selvästi vähemmän kuin viime vuonna.  Hävikkiviikkoon liittyen tehtiin myös Porin suomalaisen yhteislyseon ja Porin Lyseon lukion oppilaille kysely, aikoivatko oppilaat tulla syömään ruokalaan Hävikkiviikolla. 

Intopolku osallistui Perusopetusforumiin 9.11. Itätuuleen, jonne kokoontui yli 500 opetusalan ammattilaista. Päivän aikana esittelimme Ympäristöpolkua ständillä ja hankkeen vetämässä työpajassa. Tapahtumassa Intopolku ja Ympäristöpolku saivat hyvää mainosta oikealle kohderyhmälle.

Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietettiin marraskuussa (16.11-21.11.) ja hanke tuotti materiaalia ja tietoutta viikon teemasta näkymätön jäte Porin kouluille ja Porin palveluliikelaitokselle. Teemaviikolla muistutettiin ruokaloissa, että ruokahävikki on ajankohtainen ympäri vuoden. Vuoden viimeiset ympäristökasvatuksen koulutukset pidettiin Kaarisillan yhtenäiskoululla (11.12.), joissa pelattiin oppilaiden kanssa yhdessä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa HSY:n jätelajittelupeliä. 

Vuosi päätettiin osaajapolun työpajoilla. Yhteistoiminnan, -käytön ja lainaamisen työpaja pidettiin Erätaukodialogin muodossa (13.12.) Ympäristö- ja lupapalveluiden rakennusvalvonnan kokoustilassa. Työpajaan kutsuttiin Porin kaupungin henkilöstöä ja kaupungissa toimivia yhteiskäytön parissa toimivia tahoja. Työpaja saa jatkoa vuonna 2020, kun yhteiskäytön ja lainaamisen toimintamallia aletaan kehittämään hankkeessa. Satakunnan Ammattikorkeakoulussa järjestettiin (18.12.) työpaja ammattikoulujen ja lukion opettajille aiheesta kiertotalouden edistäminen ja jätteen vähentäminen. Työpajassa pääsi osallistumaan Intopolun Ympäristöpolussa olevalle kampuskierrokselle, joka on suunnattu toisen asteen opintoihin.  

Osahanke Luuppi tuki Porin kaupungin hankintapalveluja ympäristö-, vastuullisuus- ja eettisten näkökohtien huomioimiseksi hankinnoissa vuoden 2019 aikana neljässä hankinnassa. Hanke avusti seuraavissa kilpailutuksissa jätteen vähentämisen ja kiertotalouden edistämisen näkökulmasta: vaihtomattopalvelut, VALTTI-elinkaarikustannustyökalu lamppujen kilpailutuksessa, painatus- ja kopiointipalveluiden sopimuksenaikainen tarkastelu henkilöstökyselyn avulla sekä järjestämällä koulutusta energiatehokkaista hankinnoista. Koulutus järjestettiin yhteistyössä C.11 osahanke Luupin, Motivan, Energiaviraston sekä Ilmastoviisas Satakunta – ja Energianeuvontaa Satakunnassa – hankkeiden kanssa. Koulutukseen osallistui lähes 30 henkeä. Vuonna 2020 hankkeessa aloitetaan hankintatyökalun työstäminen. 


Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen (osahankkeet A.1 ja C.3) 
 
Rakentamisen osahankkeissa on tapahtunut henkilöstömuutoksia vuoden 2019 aikana. Osahankkeissa on vuoden aikana työskennellyt projektisuunnittelija täysipäiväisesti sekä perehdyttävä projektisuunnittelija osa-aikaisesti noin 5 kuukautta. Lisäksi hankkeissa on työskennellyt projektityöntekijä kolmen kuukauden ajan ja kesäharjoittelija kahden kuukauden ajan. Kesäharjoittelija tekee hankkeelle insinööri amk -tasoista opinnäytetyötä.

Herralahti-Herttuan koulun purkupilotin loppuunsaattaminen
Herralahti-Herttuan koulu oli mukana ympäristöministeriön purkukatselmuspilotoinnissa, joka päättyi 31.12.2018. Paikallisena konsulttina hankkeelle toimi Ytekki Oy. Pilottikohteista saatujen kokemusten pohjalta ympäristöministeriö julkaisi kolme opasta purkutöihin liittyen 15.11.2019. Oppaat ovat luettavissa ilmaiseksi ympäristöministeriön julkaisuarkistosta.

Vähärauman koulun purkutyömaa
Osahanke seurasi aktiivisesti sisäilmaongelmista kärsineen Vähärauman alakoulun purkua. Purkukohde käsitti kaksi erillistä koulurakennusta, joista vanhempi oli rakennettu vuonna 1929 ja uudempi vuonna 1982. Purkukohteesta laaditaan myöhemmin kattava raportti saadusta jätedatasta.

Omakotitalon uudisrakentaminen Tuorsniemessä
Omakotitalon rakentamisen aikana syntyvän jätteen osalta tavoitellaan vähintään 70% materiaalihyötykäyttöastetta. Jätteiden lajittelu, kuljettaminen, hyötykäyttö ja raportointi toteutetaan yhteistyössä Lassila&Tikanoja Oy:n kanssa. Osahanke teettää Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijalla kohteesta opinnäytetyön, jossa tutkitaan materiaalivirtojen lisäksi rakennuksen kokonaisvaltaista hiilijalanjälkeä. Hanke on käynnistynyt 2019 vuoden alussa ja jatkuu edelleen. Opinnäytetyön tekijä toimittaa opinnäytetyön valmistuttua keräämänsä datan osahankkeen käyttöön ja ne tullaan raportoimaan myöhemmin määräytyvässä laajuudessa.

MVR Mesikämmen; kipsijätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen
Kerrostalon rakennuskohteessa oli tarkoitus tutkia kipsijätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä opinnäytetyönä SAMKin kautta. Osahanke toimi opinnäytetyössä asiantuntijaroolissa, ohjaten ja opastaen opiskelijaa työn edetessä. Opinnäytetyö valmistui 12/2019.

Tuotekehityspaja SAMK
Hankkeen edustaja osallistui Satakunnan ammattikorkeakoulun tuotekehityspajaan, toimeksiantonaan törmäpääskyjen keinopesät. Keinopesien materiaalina oli ajatuksena hyödyntää betoniasemalle palautuvaa ylijäämä betonia. Keinopesien tarpeen taustalla on törmäpääskyjen luonnollisten pesintäpaikkojen vähentyminen. Luonnollisten pesimäpaikkojen vähyyden takia törmäpääskyt ovat hakeutuneet pesimään hiekkatörmiin. Keinopesillä mahdollistettaisiin törmäpääskyn pesiminen luonnollisessa ympäristössä, keinotekoisesti luoduissa pesissä.

Skanska Baritoni
Muovikartoitus nousi ajankohtaisena aiheena esiin jo vuoden 2019 alussa, jolloin käytiin keskustelua Skanskan Porin Baritonin kerrostalouudiskohteen rakentamisen aikaisten muovien tutkimisesta yhteistyössä VTT:n kanssa. Rakennushankkeen alkamisen viivästyttyä muovikartoitus tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuoden 2019 lopulla, jolloin Ympäristöministeriö haki pilottikohteita muovikartoitukseen. Vuoden 2020 keväällä tutkitaan kohteen rakentamisen aikana syntyvien kalvomuovien määrää ja laatua sekä keräämiseen liittyviä käytäntöjä. 

Rakentamisen kiertotalous-seminaari 
Rakentamisen kiertotalous-seminaari järjestettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa, Agora-salissa 4.11.2019. Tilaisuus oli kaikille avoin ja ilmainen. Luennoitsijoiksi seminaariin saimme järjestettyä kattavasti rakentamisen eri osa-alueilta alan ammattilaisia ja tilaisuus oli sisällöltään erittäin informatiivinen. Osallistujalistan mukainen osanottajamäärä tilaisuuteen oli 79 henkeä. Esitys on katsottavissa tallenteena hankkeen verkkosivuilla.

Monitorointi ja konsortion kehityspäivät 
Osahankkeiden henkilöstö otti osaa 23.-24.4.2019 Circwaste-hankkeen monitorointitilaisuuteen Joensuussa. Tilaisuudessa esiteltiin valittuja osahankkeita ja tutustuttiin paikallisten toimijoiden kohteisiin Joensuun lähialueilla. Kohteina olivat Karelia ammattikorkeakoulun Sirkkalan energiapuisto, Joensuun Ellin rakenteilla oleva opiskelija-asuntola sekä paikallinen jätteenkäsittelylaitos. Helsingissä järjestettiin Circwaste-konsortion kehityspäivät 27.-28.11.2019. Monipuolisen ohjelman yhtenä esityksenä oli Porin osahankkeen opinnäytetyöntekijän katsaus opinnäytetyöstään ja saaduista tuloksista.

Kiertotalouskiihdyttämö 
SYKEn ja Sitran Kiertotalouskiihdyttämö lähti sparraamaan Ruosniemen kouluhankkeen suunnittelua 6/2019 asti. Hankkeen viivästyttyä suunnittelun tukeminen jatkuu Keino-osaamiskeskuksen puitteissa nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. 

Yhteistyö teknisen toimialan ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa
Osahankkeet tekivät yhteistyötä vuonna 2019 laajasti Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin teknisen toimialan kanssa. Osahanke toimi muun muassa edellä mainittujen tahojen välillä viestin viejänä, kun ammattikorkeakoululla kaipailtiin rakentamiseen liittyviä opinnäytetöitä. Tekninen toimiala vastasi kutsuun tarjoamalla neljää eri aihetta, joista toistaiseksi yksi opinnäytetyö on aloitettu.

Varaosapankin toiminnan kehittäminen
Yhteistyössä SYKEn kanssa tilattiin Varaosapankille uusi infokyltti parantamaan saavutettavuutta. Verkkokaupan tuotekuvauksia varten studiovarusteet ovat hankinnassa.

Verkostoituminen ja Porin kaupungin Hankkeet -nettisivut
Circwasten osahankkeet lähtivät mukaan Porin alueen hanketoimijoiden yhteistoimintaan, jonka tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä ja edistää hankkeiden näkyvyyttä. Porin kaupungin viestintäyksikön kanssa parannettiin kaupungin hankkeiden ja verkostojen löydettävyyttä nettisivuilta. 

 

Peittoon kierrätyspuiston kehittäminen (osahankkeet A.2 ja C.4)

Osahankkeessa A.2 on vuoden 2019 aikana jatkettu Satakunnan alueella syntyvien teollisuuden sivuvirtojen kartoitusta, Peittoon alueen markkinointia ja sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksissä tehtyjen tarveselvitysten pohjalta käynnistettiin Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanke, jonka tavoitteena on edistää hukkalämmön hyötykäyttöä alueellisesti. Keväällä käynnistettiin myös Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti -hanke, jossa jatketaan C.4 osahankkeessa toteutettua magneettien kierrättämisen edistämistä.

Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa järjestettiin Porissa Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet -tilaisuuden liveseuranta (varsinainen tapahtuma oli Turussa). Tilaisuuden innoittamana suunniteltiin yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa Kannattavuutta kestävällä kehitystä -seminaari, joka pidetään Porissa tammikuussa 2020.

Söörmarkun kiertoliittymään tehdyistä tuhkarae-koerakenteista saatiin positiiviset tulokset, mikä mahdollistaa tuhkarakeiden käytön väylärakentamisessa. Tämä tulee osaltaan vähentämään neitseellisten materiaalien käytön tarvetta. 

Osana hanketyötä osallistuttiin Peittoon alueen asemakaavan suunnitteluun liittyvään tarveselvitykseen, jota jatketaan vuonna 2020.  Peittoon alueesta tehdään esitemateriaalit, kun asemakaava on valmistunut. 

Osahankkeessa C.4 seurattiin haitta-aineiden suotumista Peittooseen rakennetuista valimohiekkoja ja -pölyjä sisältävistä koekentistä. Tulokset olivat odotusten mukaiset ja seurantaa jatketaan vuoden 2020 ajan. Koekenttärakentamisen tavoitteena on osoittaa valimohiekkojen ja -pölyjen soveltuvuus vastaaviin kenttärakenteisiin. 

C.4 osahankkeen magneettien kierrättämisdemosta julkaistiin raportti ja sen tuloksia on esitelty mm. Kiertotalouden kirittäjät -seminaarissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi raportin Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.