Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Tuovinen ja Raija Koskiranta (varalla Tiina Puska).

Pöytäkirja tarkastetaan 04.05.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Tuovinen ja Raija Koskiranta (varalla Tiina Puska).

Pöytäkirja tarkastetaan 04.05.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.