Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 Osoitenumerointi Kirjurinluodon alue, 20.02.2020
§ 5 Tonttijaon 8434 hyväksyminen (osalle) Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 90, 21.02.2020
§ 6 Osoitenumerointi, Preiviikintie 527, 26.02.2020
§ 7 Tonttijaon muutoksen 8409 hyväksyminen osalle Vähärauman kaupunginosan korttelia 35 (tontit 26 - 27), 26.02.2020
§ 8 Osoitenumerointi, Mikkolankaari, 27.02.2020
§ 9 Osoitenumerointi, Sampolantie (osa), 28.02.2020
§ 10 Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8435 hyväksyminen Ulasoorin 30. kaupunginosan kortteliin 13 (tontit 3-4), 02.03.2020
§ 11 Osoitenumerointi, Vettenrannantie, 02.03.2020
§ 12 Tonttijaon 8415 hyväksyminen Lahdenmaan 82. kaupunginosan kortteliin 103 (tontit 1-4), 10.03.2020
§ 13 Tonttijaon muutos osalle Vanhakoiviston 43. kaupunginosan korttelia 63, 18.03.2020
§ 14 Tonttijaon 8438 hyväksyminen osalle Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 45 (tontit 1-2), 19.03.2020
§ 15 Tonttijaon 8413 hyväksyminen osaan Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 7 (tontit 5-6), 20.03.2020
§ 16 Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Impolan 42. kaupunginosan kortteliin 85 (tontti 2), 23.03.2020
§ 17 Tonttijaon 8436 hyväksyminen osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 51 (tontti 14), 23.03.2020
§ 18 Tonttijaon muutoksen hyväksyminen osaan Karjarannan 21. kaupunginosan korttelia 20 (tontit 35-36), 16.04.2020
§ 19 Osoitenumerointi, Ollilanpolku (osa), 16.04.2020

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Virkavapausanomus, 19.02.2020
§ 7 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 21.02.2020
§ 8 Virkavapausanomus, 06.03.2020
§ 11 Yksikön päälliköiden sijaisten nimeäminen, 26.03.2020

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Ketun, supikoiran ja rusakon pyyntilupa, Lännen Erästäjät ry, 18.02.2020
§ 6 Kaupallisen kalastajan kalastusoikeus, 03.04.2020

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Oman auton käyttöoikeus, 10.03.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.