Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Maaseutusihteerin viran perustaminen

PRIDno-2019-2388

Valmistelija

  • Mika Ruissalo, maaseutupäällikkö, mika.ruissalo@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 hyväksynyt konsernihallinnon toimialan palvelulupaukset ja vuositavoitteet vuodelle 2019. Yhtenä tavoitteena on, että ”konsernihallinnon toimiala järjestää keskitetysti yhteiset palvelut”, mikä vuonna 2019 toteutetaan konsernihallinnon toimialan sekä ympäristö- ja lupapalvelut –toimialan osalta. Tavoitteen tarkoituksena on tehostamalla ja kehittämällä yhteisten palveluiden tuottamista antaa toimialoille mahdollisuus keskittyä asukkaiden ja asiakkaiden palvelemiseen strategisissa ohjelmissa suunnitellulla tavalla. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yhteiset palvelut -yksikön tehtävien ja henkilöstön siirtämistä konsernihallinnon toimialalle on käsitelty ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yhteistyötoimikunnassa 28.3.2019, toimialan johtoryhmän ja pääluottamusmiesten tapaamisessa 28.3.2019 sekä kaupungin johtoryhmän ja pääluottamusmiesten tapaamisessa 1.4.2019.

Muutoksesta on käyty lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa (449/2007) mukainen yhteistoimintaneuvottelu 17.4.2019. Neuvottelussa hyväksytyn esityksen mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu viisi henkilöä, joista maaseutupalveluiden toimintayksikön toimistosihteeri esitetään siirrettäväksi konsernihallinnon hallintoyksikköön. Tällä hetkellä toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimistonhoitajan tehtävien lisäksi tukihakemusten käsittely, rekisterien ylläpito sekä arkistointi. Yhteistoiminta-alueen kunnat Karvia, Merikarvia, Pori, Siikainen ja Ulvila vastaavat maaseutuhallinnon kustannuksista. Porin sopimuskuntien osuus toimistosihteerin palkkakuluista on 60 %.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sujuvan ja tehokkaan viranomaistoiminnan toteuttamiseksi tulee toimistosihteerin siirtyessä konsernihallintoon maaseutupalveluiden toimintayksikköön perustaa uusi maaseutusihteerin virka. Viran kustannuksista vastaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue sopimuksen mukaisilla osuuksilla.

Lisätietojen antaja

Maaseutupäällikkö Mika Ruissalo, puh. 040 061 1707

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan maaseutupalveluiden toimintayksikköön perustetaan 1.9.2019 alkaen maaseutusihteerin virka.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto. Viran tehtäväkuvaus sisältää maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maataloustukien maksatus- ja hallintoviranomaistehtävät, tarkastus- ja valvontatehtävät, maaseutuelinkeinojen kehittämisen sekä viljelijöiden neuvonnan ja koulutuksen.

Viran täyttöluvasta päättää toimialajohtaja henkilöstöpäällikköä kuultuaan. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöpäällikkö toimialajohtajaa kuultuaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.