Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Koskiranta ja Tiina Puska (varalla Antti Karumäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Koskiranta ja Tiina Puska (varalla Antti Karumäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.