Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Turun hallinto-oikeus on antanut 18.4.2019 päätöksensä [peitetty] tekemistä valituksista, jotka koskivat ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 16.1.2019 § 8 tekemää päätöstä, jolla Oosinselän tuulivoimaloiden rakennuslupia koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin. HAO:n ratkaisu on, että se ei tutki valituksia, koska valituksen tehneillä ei ole asiassa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä valitusoikeutta. Päätös on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.