Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Tonttijaon 8368 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 41 (tontit 1-4), 02.05.2019
§ 19 Tonttijaon 8370 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 46 (tontti 1), 03.05.2019
§ 20 Osoitenumerointi, Variksenkuja, 06.05.2019
§ 21 Osoitenumerointi, Viasvedentie 532, 10.05.2019
§ 22 Tonttijaon muutoksen 8321 hyväksyminen osaan Liinaharjan 26. kaupunginosa/kortteli 37 (tontit 26 ja 27), 13.05.2019
§ 23 Tonttijaon 8365 hyväksyminen Hyvelän 56. kaupunginosa/kortteli 6 (tontti 1), 13.05.2019
§ 24 Tonttijaon 8386 hyväksyminen Metsämaan 38. kaupunginosa/kortteli 59 (tontti 1), 14.05.2019
§ 25 Osoitenumerointi, Ruotikuja, 14.05.2019

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
§ 8 Kalastuslupa, peitetty, 16.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.