Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Sisäisen tarkastuksen raportti

Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 kohta