Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Talous- ja henkilöstöraportti syyskuu 2019 ja neljännesvuosiraportti

PRIDno-2019-1466

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja terveysvalvonnassa sekä kulut että tuotot ovat ylittämässä talousarviossa esitetyn. Toimintakuluja ovat lisänneet määräaikaisen henkilöstön palkkakulut. Määräaikainen henkilöstö on kuitenkin mahdollistanut ennakoitua suuremmat tuotot maksullisten suoritteiden kuten tarkastusten lukumäärän kasvaessa. Tuotot ovat kasvaneet 0,15 M€ (25 %) viime vuodesta ja kulut 0,25 M€ (31 %).

Eläinlääkintäyksikön talous on nyt tasapainossa viime kuussa toteutettujen korjaustoimien ja hieman talousarviota suurempien tulojen ansiosta.

Rakennusvalvonta miltei saavutti jo syyskuussa tälle vuodelle odotetut tuotot. Tuotot ovat tänä vuonna olleet 0,2 M€ (18 %) viime vuotisia tuottoja paremmat. Toisaalta myös toimintakulut ovat olleet 0,15 M€ (14 %) aiempaa korkeammat henkilöstökustannusten kasvamisen vuoksi. Rakennusvalvonta tehnee tänä vuonna 0,1 M€ talousarviossa esitettyä paremman tuloksen. Tuottoihin vaikuttavia uusia merkittäviä rakennushankkeita ei ole tiedossa tälle vuodelle.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikön tuotoista on saavutettu 14 %, mikä on saman verran kuin viime vuonna tähän aikaan.Tuotot koostuvat pääasiassa ekomaksuista, hankkeiden maksatuksista ja valtionavustuksista, jotka maksetaan jälkikäteen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala on tehnyt tälle vuodelle viisi palvelulupausta. Ympäristökasvatukseen liittyvä palvelulupaus porilaisten lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden edistämisestä on jo toteutunut, sillä pelkästään ympäristöviikon tapahtumiin osallistui yli 2 000 lasta ja nuorta (tavoite 1 500 hlö). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuspolku on saatu valmiiksi. Myös muut palvelulupaukset tulevat toteutumaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.