Ympäristöterveysjaosto, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Santa-Nokki ja Sami Hietaharju (varalla Päivi Laakso).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hietaharju ja Päivi Laakso.

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.