Ympäristöterveysjaosto, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Asunnon terveyshaittaepäily, lausunto hallinto-oikeudelle, JulkL 24.1 § 6 kohta
  • Aluehallintoviraston selvityspyyntö eläinlääkäripäivystyksen järjestämistä koskien, JulkL 24.1 § 6 kohta

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.