Ympäristöterveysjaosto, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ympäristöterveydenhuollon talouden raportointi vuonna 2021

PRIDno-2021-1118

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Terveysvalvonnan maksutuotoissa näkyy tuottojen vähentyminen puolella (22.000 euroa) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Poikkeama aiheutuu laskutuksen jaksottaisuudesta ja siten korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat hieman laskeneet viime vuodesta, koska alkuvuoden klinikkamaksuja on saamatta noin 20.000 euroa. Maksupääteuudistus on kesken laitteiden toimitusviiveestä johtuen.

Terveysvalvonnan henkilöstökulut ovat vähentyneet 3 % (5.000 euroa) viime vuodesta. Vakinaisten palkkakulut ovat vähentyneet viidenneksellä, mutta sijaiskustannukset ovat vastaavasti kasvaneet. Eläinlääkinnän vakituisen henkilöstön palkkakulut ovat vähentyneet 13 % (8.000 euroa) ja myös sijaiskustannukset ovat vähentyneet (26.000 euroa). Palkkakustannukset ovat siten yhteensä noin 18 % (36.000 euroa) pienemmät kuin vuosi sitten.

Toimintakustannukset ovat vähentyneet tuottoja enemmän, joten kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon talouden tammi-maaliskuun toteuma on positiivinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Heikki Keisari saapui kokoukseen klo 16.06 asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.