Ympäristöterveysjaosto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Santa-Nokki ja Jari Hakala (varalla Päivi Laakso).

Pöytäkirja tarkastetaan 01.06.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hakala ja Päivi Laakso.

Pöytäkirja tarkastetaan 01.06.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.