Ympäristöterveysjaosto, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Kortell ja Sara Kahila (varalla Daniel Nagy).

Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kortell ja Daniel Nagy.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.