Ympäristöterveysjaosto, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Aaltonen ja Jukka Heinonen (varalla Alpo Uusiniemi).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Aaltonen ja Jukka Heinonen (varalla Heikki Keisari).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2021.

Kokouskäsittely

Kimmo Kulonpää saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16.04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.