§ 14 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Harjavallan paloasema

PRIDno-2022-2742

Päätöspäivämäärä

24.5.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Harjavallan paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Rami Lehtinen esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen määräaikaiseksi sijaiseksi Harjavallan paloasemalle 4.6.- 30.7.2022  väliseksi ajaksi virkanumerolla 60000001.

Päätös

Päätän, että [peitetty] palkataan palomiehen määräaikaiseksi sijaiseksi Harjavallan paloasemalle  4.6.- 30.7.2022 väliseksi ajaksi virkanumerolla 600000001

[peitetty] tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen teettämiseen sekä suostua Porin kaupungin päihde- ja huumeohjelmaan.

Allekirjoitus

Ville Koitto, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, Kaakkois-Satakunnan toimialue

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos