§ 20 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Harjavallan paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-4737

Päätöspäivämäärä

30.8.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

 

Kuvaus

Harjavallan paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Rami Lehtinen esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen virkaan ajalle 30.8. – 31.12.2022 Harjavallan paloasemalle virkanumerolla 60000001.

Päätös

Päätän, että [peitetty] palkataan palomiehen virkaan ajalle 30.8. – 31.12.2022 virkanumerolla 60000001.​

[peitetty] tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen teettämiseen sekä suostua Porin kaupungin päihde- ja huumeohjelmaan. 

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos