§ 22 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5060

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Huittisten paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Rami Lehtinen:

Esitän, että palomies [peitetty] palkkausta määräaikaiseksi sijaiseksi jatketaan 1.10. - 30.11.2022 väliseksi ajaksi virkanumerolla 38870088.

Päätös

Päätän, että palomies [peitetty] palkkausta määräaikaiseksi sijaiseksi Huittisten paloasemalla jatketaan ajalla 1.10. - 30.11.2022  virkanumerolla 38870088.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos