§ 37 Valinta paloesimiehen virkaan, Huittisten paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6949

Päätöspäivämäärä

20.12.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Satakunnan pelastuslaitoksen Huittisten paloasemalla oli haettavana julkisessa haussa (PORI-14-26-22) yleistyöajassa oleva paloesimiehen virka. Määräaikaan mennessä virkaan haki  kaksi henkilöä, joista toisella oli vaadittu pätevyys. Pätevä hakija haastateltiin.

Asemamestari Rami Lehtinen esittää, että Satakunnan pelastuslaitoksen paloesimiehen virkaan (38805011) valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen sekä haastattelussa esille tulleiden näkemysten, soveltuvuuden ja kokonaisarvion perusteella 1.1.2023 alkaen Vesa Viipuri. Viipurin ensimmäinen sijoituspaikka on Huittisten paloasema. Viipuri toimii yleistyöajassa.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Päätös

Päätän, että Satakunnan pelastuslaitoksen paloesimiehen virkaan (38805011) valitaan Vesa Viipuri 1.1.2023 alkaen.

Valitun tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Allekirjoitus

Tomi Anttila, aluepalopäällikkö vs., Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos