§ 6 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5045

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Kankaanpään paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Rami Lehtinen esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen sijaiseksi Kankaanpään paloasemalle ajalle 15. - 18.9.2022 virkanumerolla 38870012.

Päätös

Päätän, että [peitetty][peitetty]palkataan palomiehen sijaiseksi Kankaanpään paloasemalle ajalle 15. - 18.9.2022 virkanumerolla 38870012.

 

 

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos