§ 11 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6359

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Kankaanpään paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Vs. asemamestari Jani Hakala esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen sijaiseksi Kankaanpään paloasemalle ajalle 5.12.2022 -22.1.2023 virkanumerolla 60000001.

Päätös

Päätän, että [peitetty] palkataan palomiehen sijaiseksi Kankaanpään paloasemalle ajalle 5.12.2022 -22.1.2023 virkanumerolla 60000001.

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos