§ 11 Valinta määräaikaiseen palomiehen virkaan, Halminen Eemeli

Lataa 

PRIDno-2019-3915

Päätöspäivämäärä

20.8.2019

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta

Päätöksen perustelut

Paloasemamestari Jarkko Savilepo:

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen Kankaanpään paloaseman määräaikaiseen palomiehen virkaan (38870090) valitaan ajalle 1.9.2019- 25.8.2023 koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan Eemeli Halminen. Halmisen ensisijainen työpiste on Kankaanpään paloasema.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valittu on antanut suostumuksen suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen. Valitun tulee antaa suostumus vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunnan toimialue

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos