§ 48 Määräaikainen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6230

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että [peitetty] paloesimiehen palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.12.2022 - 22.1.2023 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38805006. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema.

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että [peitetty]  paloesimiehen palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.12. – 22.1.2023 virkanumerolla 38805006.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos