§ 34 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5083

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Vs. asemamestari Tuomas Vuori esittää, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. - 16.12.2022 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870026.[peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema.

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. – 16.12.2022 virkanumerolla 38870026.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos