§ 50 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6446

Päätöspäivämäärä

28.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Kanta-Porin paloasemalla on palomies opintovapaalla. Kanta-Porin paloaseman häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tulee hänen tilalleen palkata sijainen. 

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 17.12.2022 - 2.6.2023 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870026.

Päätös

Päätän, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 17.12.2022 - 2.6.2023 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870026.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos