§ 57 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6842

Päätöspäivämäärä

14.12.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö

Kuvaus

Kanta-Porin paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata palomies.

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että palomies [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.1. - 31.3.2023 virkanumerolla 38870004. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema.

Päätös

Päätän, että palomies [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.1. - 31.3.2023 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870004.

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos