§ 46 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5937

Päätöspäivämäärä

1.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Kanta-Porin paloaseman palvelutuotannon turvaamiseksi tulee paloesimiehen poissaolojen ajaksi palkata sijainen.

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että palomies [peitetty] Kanta-Porin paloasemalta palkataan paloesimiehen sijaiseksi ajalle 24.10 - 8.11.2022 virkanumerolla 38805003.

 

Päätös

Päätän, että palomies [peitetty] palkataan paloesimiehen sijaiseksi Kanta-Porin paloasemalle ajalle 24.10 - 8.11.2022 virkanumerolla 38805003.

.

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos