§ 29 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-4074

Päätöspäivämäärä

27.7.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö

Kuvaus

Kanta-Porin paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen määräaikaiseksi sijaiseksi Kanta-Porin paloasemalle 1.8. - 31.12.2022  väliseksi ajaksi virkanumerolla 68393027.

Päätös

Päätän, että [peitetty]palkataan palomiehen määräaikaiseksi sijaiseksi Kanta-Porin paloasemalle 1.8. - 31.12.2022  väliseksi ajaksi virkanumerolla 68393027.

[peitetty] tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen teettämiseen sekä suostua Porin kaupungin päihde- ja huumeohjelmaan.

 

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos