§ 7 Öljyntorjuntapuomikontin hankinta Harjavallan paloasemalle

Lataa 

PRIDno-2020-1484

Päätöspäivämäärä

31.3.2020

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen perustelut

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii öljyntorjuntapuomin säilytykseen soveltuvan kontin edullisimpana vaihtoehtona Arctic Container Oy:ltä hintaan 5125,00€ (ALV 0 %).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii palomestari Markku Rintala. 

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, Pohjois-Satakunta

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos