§ 2 Valinta kalustoesimiehen toimeen

Lataa 

PRIDno-2020-1234

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen perustelut

Kalustomestari Janne Vuorela:

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen kalustokorjaamon kalustoesimiehen toimeen valitaan koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan [peitetty]. [peitetty] ensisijainen työpiste on kalustokorjaamo Ulvilan paloasemalla.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valittu on antanut suostumuksen turvallisuusselvityksen hankkimiseen. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Risto Rajala, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos