§ 53 Valinta palomiehen virkaan, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6581

Päätöspäivämäärä

1.12.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Satakunnan pelastuslaitoksen Kanta-Porin paloasemalla oli haettavana julkisessa haussa (PORI-14-22-22) palomiehen virka. Määräaikaan mennessä virkaan haki  neljä henkilöä. Kaikilla hakijoilla oli vaadittu pätevyys. Kolme hakijaa haastateltiin.

Asemamestari Tuomas Vuori esittää, että Satakunnan pelastuslaitoksen palomiehen virkaan (38870110) valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen sekä haastattelussa esille tulleiden näkemysten, soveltuvuuden ja kokonaisarvion perusteella 23.1.2023 alkaen Matti Väre. Vären ensimmäinen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Päätän, että Satakunnan pelastuslaitoksen palomiehen virkaan (38870110) valitaan Matti Väre 23.1.2023 alkaen.

Valitun tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, aluepalopäällikkö vs., Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos