§ 3 Valinta tilannekeskuspäivystäjän toimeen

Lataa 

PRIDno-2019-267

Päätöspäivämäärä

16.1.2019

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen perustelut

Viestimestari Juha Salo:

Koulutuksen, tehtävää tukevan työkokemuksen sekä haastattelun perusteella saadun kokonaisarvion mukaan esitän, että tilannekeskuspäivystäjän toimeen valitaan [peitetty]. [peitetty] mahdollisen kieltäytymisen varalle valitaan [peitetty]. 

 

Tehtävä tulee ottaa vastaan viimeistään 1.3.2019. Tehtävään valittavan tulee esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärintodistus. Valitun tulee antaa suostumus sekä suppean turvallisuusselvityksen teettämiseen, että vapaamuotoiseen varallaoloon. Hänen tulee sitoutua Satakunnan pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan. Koeaika tehtävässä on kuusi kuukautta.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Petri Ekberg, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, Porin toimialue

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos