§ 28 Määräaikaisen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Rauman paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6318

Päätöspäivämäärä

21.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman paloaseman paloesimies on siirtynyt asemamestarin tehtäviin. Hänen tilalleen tulee palkata paloesimies.

Asemamestari Marko Toivio esittää, että Rauman paloaseman määräaikaisen paloesimiehen [peitetty] palkkausta jatketaan ajalle 1.12.2022 - 22.1.2023 virkanumerolla 38805012.

[peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Rauman paloasema.

Päätös

Päätän, että Rauman paloaseman määräaikaisen paloesimiehen [peitetty] palkkausta jatketaan ajalle 1.12.2022 - 22.1.2023 virkanumerolla 38805012.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos