§ 14 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Rauman paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-3906

Päätöspäivämäärä

14.7.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

 

Kuvaus

Rauman paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Marko Toivio esittää, että [peitetty] palkataan palomiehen virkaan ajalle 18.7. - 1.10.2022 Rauman  paloasemalle virkanumerolla 60000001.

Päätös

Päätän, että [peitetty] palkataan palomiehen virkaan ajalle 18.7 - 1.10.2022 virkanumerolla 60000001.​

[peitetty] tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen teettämiseen sekä suostua Porin kaupungin päihde- ja huumeohjelmaan. ​

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos