§ 25 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Rauman paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-6293

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Rauman paloasemalla äkilliseen henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Marko Toivio esittää, että palomies [peitetty] palkataan palomiehen sijaiseksi ajalle 20. - 23.11.2022 Rauman paloasemalle virkanumerolla 75189018.

Päätös

Hyväksyn, että [peitetty] palkataan palomiehen sijaiseksi Rauman paloasemalle ajalle 20. - 23.11.2022 virkanumerolla 75189018.​

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, Rauman toimialue

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos