§ 20 Rauman paloaseman sisäilman jatkotutkimuksen teettäminen

Lataa 

PRIDno-2020-4379

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen perustelut

Mahdollisesti altistuneen henkilön pyynnöstä, hyvän työnantajan maineeseen perustuen on tarkoituksenmukaista teettää jatkotutkimuksia, mahdollisen lähteen löytämiseksi. Rauman kaupunki ei ole halukas kustantamaan jatkotutkimuksia, joten vastuu jää työnantajalle. Tarjouspyyntö on valmisteltu yhteistyössä Rauman kaupungin talotoimen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätutkimuksista on pyydetty tarjousta neljältä kyseiseen toimintaan erikoistuneelta toimialta. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin kahdelta yritykseltä, Sirate Group Oy ja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy. Saadut tarjoukset vastasivat tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Halvimman tarjouksen, jonka kokonaiskustannus on 4.363,36 €, teki Sweco Asiantuntijapalvelut Oy.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että sisäilman jatkotutkimus hankitaan Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos