§ 11 Valinta palomiehen virkaan

Lataa 

PRIDno-2020-1890

Päätöspäivämäärä

15.4.2020

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen perustelut

Paloasemamestari Jorma Virtanen:

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman paloaseman palomiehen virkaan (virkanumero 38870112) valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen sekä haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan [[peitetty]] 1.5.2020 alkaen. [[peitetty] ensisijainen työpiste on Rauman paloasema. Varalle valitaan [[peitetty].

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
    
Valitun tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen teettämiseen ja vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos