§ 17 Valinta palomiehen virkaan,[peitetty]

Lataa 

PRIDno-2020-4037

Päätöspäivämäärä

6.7.2020

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Rauma

Päätöksen perustelut

Asemamestari Ari Uimonen:

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen Harjavallan paloaseman palomiehen virkaan (virkanumero 38870072) valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen sekä haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan[peitetty]. [peitetty] ensisijainen työpiste on Harjavallan paloasema. Varalle valitaan [peitetty].

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.                                           

Valitun tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen ja vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, Rauman toimialue

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos