§ 31 Kartankäyttölupahakemus, Sweco Industry Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3699

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

YVA-raportin painosmäärä max. 20 kpl ja raportti julkaistaisiin myös ympäristöhallinnon internetsivuilla. Asemakaavaotteen yhteydessä esitetään myös asemakaavan pohjakartta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää, että Sweco Industry Oy:n BioEnergo Oy:lle laatimassa YVA-raportissa asemakaavaotteen yhteydessä julkaistavan Porin kaupungin asemakaavan pohjakartan osalta julkaisulupa myönnetään hintaan 70 eur. Toimitettavan aineiston hinnoittelu ratkaistaan erikseen.

Kartan yhteydessä oltava merkintä: asemakaavan pohjakartta © Porin kaupunki, rakennusvalvontayksikkö/kaupunkimittaus 2020, lupa nro 480

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö