§ 46 Osoitenumerointi, Hansholmantie (osa)

Lataa 

PRIDno-2020-3835

Päätöspäivämäärä

28.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Osoitteet päivitetään vastaamaan nykyisiä liittymä- ja kulkujärjestelyjä haja-asutusalueen osoitenumeroinnin käytäntöjen mukaan. Selkeä ja johdonmukainen osoitenumerointi on välttämätön asukkaiden turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Hansholmantien osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1.10.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö